KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pani/Pana Danych jest:

CARBON S.A.

z siedzibą: UL. OBRZEŻNA ZACHODNIA 37, 41-400 MYSŁOWICE

NIP 9542665746

 

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

realizacji obowiązujących nas umów, transakcji handlowych, działań marketingowych, obowiązku prawnego

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 

dobrowolne przekazanie danych,  niezbędne do realizacji umowy,  transakcji handlowych i  spełnienia wymogów prawnych.

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

 

podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom prawnym, księgowym, informatycznym, firmom faktoringowym, z którymi Carbon S.A. ma podpisane umowy, bankom zapewniającym finansowanie transakcji , dostawcom w celu realizacji transakcji oraz organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres :

- wynikający z przepisów prawa (np. ustawa o rachunkowości)

- łączących nas stosunków handlowych

- wynikający z zawartych umów

- udzielonej zgody

 

Ma Pani/Pan prawo do:

1.                  dostępu do swoich danych oraz możliwość ich   

              sprostowania,

2.                  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.                  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.                  przenoszenia danych,

5.                  cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.                  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji transakcji               handlowych, realizacji podpisanych umów, przesyłania ofert

i spełnienia wymogów prawnych.

 

Pani/Pana dane:

nie podlegają  profilowaniu.