Dla akcjonariuszy

Uchwałą nr 14 z dnia 14 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska nr 15, 02-515 Warszawa.


MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY z dnia 3 czerwca 2020 r. Nr 107 (5997)

Poz. 273661. CARBON SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000327238. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2009.
[RDF/201817/20/325]
W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Poz. 273662. CARBON SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000327238. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2009.
[RDF/201817/20/726]
W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Poz. 273663. CARBON SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000327238. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2009.
[RDF/201817/20/127]
W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Poz. 273664. CARBON SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000327238. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2009.
[RDF/201817/20/528]
W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019


Zarząd Spółki CARBON S.A. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna Zachodnia 37, KRS 0000327238, NIP9542665746 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. Obrzeżna Zachodnia 37, 41-400 Mysłowice, w dniach roboczych w godz. 800-1500. Wezwanie jest 1 z 5.


Zarząd Spółki CARBON S.A. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna Zachodnia 37, KRS 0000327238, NIP9542665746 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. Obrzeżna Zachodnia 37, 41-400 Mysłowice, w dniach roboczych w godz. 800-1500. Wezwanie jest 2 z 5.


Zarząd Spółki CARBON S.A. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna Zachodnia 37, KRS 0000327238, NIP9542665746 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. Obrzeżna Zachodnia 37, 41-400 Mysłowice, w dniach roboczych w godz. 800-1500. Wezwanie jest 3 z 5.


Zarząd Spółki CARBON S.A. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna Zachodnia 37, KRS 0000327238, NIP9542665746 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. Obrzeżna Zachodnia 37, 41-400 Mysłowice, w dniach roboczych w godz. 800-1500. Wezwanie jest 4 z 5.


Zarząd Spółki CARBON S.A. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna Zachodnia 37, KRS 0000327238, NIP9542665746 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. Obrzeżna Zachodnia 37, 41-400 Mysłowice, w dniach roboczych w godz. 800-1500. Wezwanie jest 5 z 5


Rejestr Akcjonariuszy Spółki Carbon S.A. od dnia 01.03.2021 roku prowadzony jest przez : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska nr 15, 02-515 Warszawa.


MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY z dnia 24 maja 2021 r. Nr 98 (6243)

Poz. 307845. CARBON SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000327238. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2009.
[RDF/291744/21/831]
W dniu 14.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Poz. 307846. CARBON SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000327238. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2009.
[RDF/291744/21/232]
W dniu 14.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Poz. 307847. CARBON SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000327238. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2009.
[RDF/291744/21/633]
W dniu 14.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Poz. 307848. CARBON SPÓŁKA AKCYJNA.. KRS 0000327238. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2009.
[RDF/291744/21/34]
W dniu 14.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020